Programmēšanas pamati

Programmēšanas pamati

Programmēšanas valodu ir vairāki simti.Programmēšanas pamati ir tās lietas, kas galvenokārt ir kopīgas vairumam no šīmvalodām. Katrai valodai var atšķirties kā konkrētā lieta tiek saukta, bet idejair tāda pati vai ļoti līdzīga. Šajā rakstā uzskaitīšu dažas no šīm lietām uncitus ar programmēšanu saistītus jēdzienus un jautājumus. 

Mainīgie (variables)

Mainīgie darbojas kā"konteineri", kas "tur" informāciju. Šajos konteineros šīinformācija tiek saglabāta vēlākai lietošanai.

Informācijas mērvienība 

Visa veida informācija datorā ir izmērām. Pati mazākā informācijas daudzuma mērvienība ir bits, kad atbilst vienamciparam binārajā skaitīšanas sistēmā. Tas ir "0" vai "1".

Informācija kodēšana

Process, kas tiek veikts, lai nodotuinformāciju.

Algoritmi 

Noteikumi vai process, kas jāievēroaprēķinos vai citās problēmu risināšanas darbībās, jo īpaši ar datoru.

Vai programmētājam ir jāzina algoritmi?

Bieži vien programmētāji var iztikt bezzināšanām par algoritmiem, it īpaši uzsākot darba gaitas. Ar laiku ejotpapildus zināšanas var palīdzēt izveidot pēc iespējas efektīvāku kodu.

Pseidokods

Algoritmu attēlošanas veids izmantojotcilvēkam pietuvinātu valodu. Galvenais mērķis ir loģiskā formāpaskaidrot nepieciešamos darbības soļus.

Blokshēmām

Blokshēma ir vizuāls veids, kā attēlotalgoritma soļus izmantojot figūras un bultiņas.

Lineārs algoritms

Algoritms, kas sastāv no secīgi izpildāmudarbību virknes un nesatur nekādus sazarojumus.

Algoritms ar sazarojumu

Algoritms, kurā ir sazarojums un darbībatiek izpildīti atkarībā no vērtības pirms sazarojuma. Sazarojumu var veikti ar,piemēram, if/then/else vai case/switch, salīdzināšanu (true/false).

Algoritms ar ciklu

Algoritms, kurā kāda no darbībāmatkārtojas. Cikli var tikt veikti ar for/while/repeat.

Datu tipi

Katram mainīgajam ir savs tips. Ir 3 galveno datu tipu iedalījums:

●     skaitļu (byte - vesels skaitlis no0 līdz 255, integer -  vesels skaitlis no-32768 to 32767),

●     ASCII simbolu (char - ASCIIsimbols ar kodu no 0 līdz 255, string - simbolu virkne, kurā var būt no 1 līdz255 simboliem),

●     Boolean ("True" -patiess un "False" - aplams)

Datu struktūras

Specializēts formāts datu organizēšanai,apstrādei, ieguvei un uzglabāšanai. Piemēram, masīvi, rindas, kas ir lineārasstruktūras. Ir arī koka (tree) un hash datu struktūras.