Programmēšanas pamati

12.8.2022

Programmēšanas pamati

Programmēšanas valodu ir vairāki simti. Programmēšanas pamati ir tās lietas, kas galvenokārt ir kopīgas vairumam no šīm valodām. Katrai valodai var atšķirties kā konkrētā lieta tiek saukta, bet ideja ir tāda pati vai ļoti līdzīga. Šajā rakstā uzskaitīšu dažas no šīm lietām un citus ar programmēšanu saistītus jēdzienus un jautājumus. 

Mainīgie (variables)

Mainīgie darbojas kā "konteineri", kas "tur" informāciju. Šajos konteineros šī informācija tiek saglabāta vēlākai lietošanai.

Informācijas mērvienība 

Visa veida informācija datorā ir izmērām. Pati mazākā informācijas daudzuma mērvienība ir bits, kad atbilst vienam ciparam binārajā skaitīšanas sistēmā. Tas ir "0" vai "1".

Informācija kodēšana

Process, kas tiek veikts, lai nodotu informāciju.

Algoritmi 

Noteikumi vai process, kas jāievēro aprēķinos vai citās problēmu risināšanas darbībās, jo īpaši ar datoru.

Vai programmētājam ir jāzina algoritmi?

Bieži vien programmētāji var iztikt bez zināšanām par algoritmiem, it īpaši uzsākot darba gaitas. Ar laiku ejot papildus zināšanas var palīdzēt izveidot pēc iespējas efektīvāku kodu.

Pseido kods

Algoritmu attēlošanas veids izmantojot cilvēkam pietuvinātu valodu. Galvenais mērķis ir loģiskā formā paskaidrot nepieciešamos darbības soļus.

Blok shēma

Blokshēma ir vizuāls veids, kā attēlot algoritma soļus izmantojot figūras un bultiņas.

Lineārs algoritms

Algoritms, kas sastāv no secīgi izpildāmu darbību virknes un nesatur nekādus sazarojumus.

Algoritms ar sazarojumu

Algoritms, kurā ir sazarojums un darbība tiek izpildīti atkarībā no vērtības pirms sazarojuma. Sazarojumu var veikti ar ,piemēram, if/then/else vai case/switch, salīdzināšanu (true/false).

Algoritms ar ciklu

Algoritms, kurā kāda no darbībām atkārtojas. Cikli var tikt veikti ar for/while/repeat.

Datu tipi

Katram mainīgajam ir savs tips. Ir 3 galveno datu tipu iedalījums:

●     skaitļu (byte - vesels skaitlis n o0 līdz 255, integer -  vesels skaitlis no-32768 to 32767),

●     ASCII simbolu (char - ASCII simbols ar kodu no 0 līdz 255, string - simbolu virkne, kurā var būt no 1 līdz 255 simboliem),

●     Boolean ("True" -patiess un "False" - aplams)

Datu struktūras

Specializēts formāts datu organizēšanai, apstrādei, ieguvei un uzglabāšanai. Piemēram, masīvi, rindas, kas ir lineāras struktūras. Ir arī koka (tree) un hash datu struktūras.