Ar ko jāsāk, ja vēlies veidot mobilās aplikācijas?

Ar ko jāsāk, ja vēlies veidot mobilās aplikācijas?

Lai saprastu kā izstrādāt mobilo aplikāciju un ar ko vajadzētu sākt, var izdalīt vairākus posmus, kuriem secīgi var sekot:

  1. Idejas un mērķauditorijas definēšana. Jāsaprot kāds būs aplikācijas mērķis, tās galvenās funkcionalitātes un kuri varētu būt aplikācijas potenciālie lietotāji;
  2. Izvēlēties priekš kādām operētājsistēmām mobilā aplikācija tiks veidota. Populārākās operētājsistēmas ir iOS and Android. Vai aplikācija būs pieejama abās vai tikai vienā platformā? Varbūt tā būs hibrīdaplikācija vai progresīva tīmekļa aplikācija (PWA - progressive web application), kas tikai izskatās, kā mobilā aplikācija? Platformas nosaka iespējamos rīkus, kas tiks izmantoti mobilās aplikācijas izveidē. 
  3. Izvēlēties vai tā būs low-code / no-code (tiek izmantoti vairāk vizuāli rīki, lai izveidotu programmu) aplikācija vai arī tiks izmantota kāda programmēšanas valoda. Low-code / no-code platformas ir, piemēram, AppyPie, Microsoft PowerApp, GoodBarber. Ja aplikācija būs iOS, tad var izmantot Swift vai Objective-C programmēšanas valodas. Android aplikācijai noderēs Java vai Kotlin valodas. Ja aplikācija tiks lietota uz dažādās operētājsistēmas, tad noder React Native (balstās uz JavaScript), Xamarin (balstās uz C#) vai Flutter (balstās uz Dart).
  4. Izveidot mobilās aplikācijas prototipu. Prototipam ir jāatspoguļo aplikācijas galvenā funkcionalitāte. Prototipa izveide palīdz skaidrāk definēt ideju un laicīgi jau iegūt lietotāju atsauksmes. Prototipu veidošanai var izmantot tādas programmas kā Adobe XD, Sketch, InVision, Marvel vai citas.
  5. Mobilās aplikācijas izstrāde. Lai rakstītu kodu, ir nepieciešama integrēta izstrādes vide (IDE - Integrated Development Environment). React Native aplikāciju var rakstīt, piemēram, izmantojot Visual Studio Code, Atom vai WebStorm. Xamarin aplikācijas rakstīšanai var izmantot Microsoft Visual Studio, bet Flutter aplikācijai izmanto Android Studio vai Visual Studio Code. Ir nepieciešams arī programmatūras izstrādes komplekts (SDK - Software Development Kit). Lai padarītu programmēšanas procesu ātrāku un efektīvu tiek izmantotas arī papildus bibliotēkas un ietvari (frameworks), piemēram, Redux, Xamarin.Forms, Alamofire, Picasso, Anko.
  6. Aplikācijas testēšana. Lai testētu aplikāciju izstrādes procesā, tiek izmantoti emulatori, piemēram, Android Emulator, iOS Simulator, Xamarin Android Player vai Genymotion. Var testēt arī uz īstām ierīcēm.
  7. Aplikācijas publicēšana. Populārākās aplikācijas publicēšanas platformas ir App Store, Google Play, Amazon Appstore un Windows Store. Katrai platformai ir savas vadlīnijas, lai varētu publicēt aplikāciju.