Privātuma politika

1. Ar interneta vietnē codelex.io pieejamā servisa (tālāk saukta Serviss) starpniecību vākto personas datu pārzinis ir SIA "CODELEX", (tālāk saukta Pārzinis).

2. Lietotāja personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Pārzinis izmanto drošības līdzekļus, kuru mērķis ir personas datu aizsardzība pret nozaudēšanu, neatbilstošu izmantošanu un nelikumīgu izmaiņu veikšanu.

Pārzinim var būt pienākums sniegt informāciju pilnvarotiem orgāniem uz likumīga pieprasījuma pamata pieprasījumā noteiktajā apjomā.

3. Pārzinis vāc informāciju par šī Servisa izmantošanu, saglabājot tehnoloģiskos datus, tādus kā savienojuma ar Servisu izveidošanas datums un IP adrese, sistēmas žurnālos. Šī informācija tiek izmantota tikai administrēšanas un statistikas mērķiem un uz tās pamata nav iespējama atsevišķu Lietotāju identificēšana. Automātiski vāktie dati var tikt izmantoti:

 • lai analizētu Lietotāja uzvedību Servisā;
 • Vāktu Lietotāju demogrāfiskos datus;
 • Servisa satura personalizēšanas mērķiem.

Lietotāju personas dati tiek vākti:

 • Lietotājam savinoties ar Pārzini pa e-pastu vai
 • Lietotājam reģistrējoties Servisā.

Pēc iepriekšējas Lietotāja piekrišanas Pārzinis var veikt Lietotāja personas datu apstrādi komerciālas informācijas sūtīšanai uz norādīto e-pasta adresi saskaņā ar 2002. gada 18. jūlija likumu par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā, kā arī pakalpojuma sniegšanas nolūkā. Personas dati, kurus Lietotājs uztic Pārzinim, tiek apstrādāti:

 • Pārziņa sniegto pakalpojumu piemērošanai Lietotāja vajadzībām;
 • kursa, darba, prakses un cita veida sadarbības piedāvājumu sagatavošanai Lietotājam;
 • informēšanai par panākumiem mācībās;
 • Lietotāja pretenziju vai iebildumu izskatīšanai;
 • Servisa izmantošanas statistikas veidošanai, kas kalpo Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • mārketinga un komerciālas informācijas sūtīšanai (pēc iepriekšējas piekrišanas);
 • mārketinga darbību veikšanai trešo personu labā (pēc iepriekšējas piekrišanas).

Servisa izmantošana un savu personas datu sniegšana Pārzinim ir pilnīgi brīvprātīga. Lietotāja personas  datu nesniegšanas gadījumā dažu pakalpojumu izmantošana var būt neiespējama. Pārzinis vienmēr lūdz Lietotāju norādīt personas datus minimālā nepieciešamā apjomā, kas nepieciešams pakalpojuma vai atbildes sniegšanai Servisa Lietotājam.

Personas dati tiks glabāti līdz Lietotājs atsauks savu piekrišanu datu apstrādei 3. § 3. punktā noteiktajiem mērķiem.

4. Jebkurā laikā Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot, dzēst, ierobežot to apstrādi, pārnest, iesniegt iebildumus. Lietotājam ir tiesības atcelt piekrišanu datu apstrādei jebkurā brīdī, kas neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta uz piekrišanas pamata pirms tās atcelšanas.

Augstāk minēto tiesību izmantošanai lūdzam sūtīt atbilstošu prasījumu uz e-pasta adresi info@codelex.io vai izmantot Servisā pieejamos rīkus, kas ļauj sazināties ar Pārzini vai Datu aizsardzības inspektoru.

5. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz Servisu. Serviss var saturēt saites uz citām vietnēm. Pārzinis iesaka pēc pāriešanas uz tām iepazīties ar šo vietņu noteikto privātuma politiku.

Jebkādus iebildumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi info@codelex.io