Kas ir programmēšana?

Kas ir programmēšana?

Programmēšana ir komandu došana datoram tam saprotamā veidā. Dotās komandas var uzrakstīt izmantojot dažādas programmēšanas valodas. Programmēšanas procesā ietilpst ne tikai koda rakstīšana, lai izveidotu jaunu programmu vai funkciju, bet arī pašas programmas plānošana, kļūdu labošana,testēšana un programmas uzturēšana.

Kuras ir galvenās lietas, kas ir jāzina programmētājam?

●     Programmētājam ir jāzina vismaz viena programmēšanas valoda (Java, Python, C#, JavaScript);

●     Pamata datu struktūras (masīvi, tipi, sarakti);

●     Versiju kontroles sistēma, kas palīdz pārvaldīt un dalīties ar kodu (git);

●     Integrēta izstrādes vide (integrated development environmentt, IDE), piemēram, Visual Studio Code, PyCharm, Android Studio;

●     Datubāzes un strukturētā vaicājumu valoda (Structured Query Language, SQL ) - kā veikt darbības ar datiem;

●     Kaskādes stila lapas (CascadingStyle Sheet, CSS) - nosaka dokumenta stilu;

●     Hipertekstu iezīmēšanas valoda (HyperText Markup Language, HTML) - nosaka dokumenta struktūru.

Kāpēc programmēšanu pēdējos gados piemin arvien vairāk un vairāk?

Informācijas tehnoloģijas tiek arvien vairāk izmantotas mūsu ikdienas dzīvē un pieprasījums pēc tām tikai pieaug. Jebkura informācijas tehnoloģija (ierīce, kura apstrādā vai uzglabā datus) darbojas uz koda pamata. Lai šo kodu izveidotu ir jābūt specifiskām zināšanām un prasmēm. Jau kādu laiku tiek teikts, ka uzņēmumi nespēj nodrošināt nepieciešamo darbinieku skaitu IT jomā, jo ir nepietiekams skaits IT nozarēs studējošo. Lai šo situāciju uzlabotu, dažreiz uzņēmumi ir gatavi pilnībā apmācīt cilvēkus un organizē bootcampus - apmācības, kuros konkrētā laikā sniedz darbam nepieciešamāszināšanas. Bootcampi parasti tiek aktīvi reklamēti.

Vai zinot tikai pamatlietas ir iespējams iegūt darbu IT jomā?

Nereti uzņēmumi darbā pieņem arī “jaunākos programmētājus”, sagaidot, ka viņi spēs izdarīt pamatlietas. No šiem darbiniekiem sagaida, ka viņi aktīvi pilnveidos savas zināšanas un darbu uzsākot, tiek nodrošināts arī mentors, kurš palīdz nodrošināt šo procesu. 

IT ir ļoti plaša nozare un tā sastāv no vairākām profesijām. Ir profesijas, kur pietiek ar pamata zināšanām programmēšanā, bet ir nepieciešamas specifiskas zināšanas citās jomās, piemēram, datu bāžu administratori, programmatūras kvalitātes nodrošināšanas inženieris, programmatūras testētājs, datorsistēmu inženieris, datorsistēmu analītiķis, ITprojektu vadītājs, programmatūras atbalsta speciālists, produkta attīstības speciālists.