Kas ir programmēšana?

Kas ir programmēšana?

Programmēšana ir komandu došana datoramtam saprotamā veidā. Dotās komandas var uzrakstīt izmantojot dažādasprogrammēšanas valodas. Programmēšanas procesā ietilpst ne tikai kodarakstīšana, lai izveidotu jaunu programmu vai funkciju, bet arī pašas programmasplānošana, kļūdu labošana, testēšana un programmas uzturēšana.

Kuras ir galvenās lietas, kas ir jāzinaprogrammētājam?

●     Programmētājam ir jāzina vismazviena programmēšanas valoda (Java, Python, C#, JavaScript)

●     Pamata datu struktūras (masīvi,tipi, sarakti)

●     Versiju kontroles sistēma, kaspalīdz pārvaldīt un dalīties ar kodu (git)

●     Integrēta izstrādes vide(integrated development environmentt, IDE), piemēram, Visual Studio Code,PyCharm, Android Studio

●     Datubāzes un strukturētā vaicājumuvaloda (Structured Query Language, SQL ) - kā veikt darbības ar datiem

●     Kaskādes stila lapas (CascadingStyle Sheet, CSS) - nosaka dokumenta stilu

●     Hipertekstu iezīmēšanas valoda(HyperText Markup Language, HTML) - nosaka dokumenta struktūru

Kāpēc programmēšanu pēdējos gados piemin arvien vairāk un vairāk?

Informācijas tehnoloģijas tiek ar vienvairāk izmantotas mūsu ikdienas dzīvē un pieprasījums pēc tām tikai pieaug.Jebkura informācijas tehnoloģija (ierīce, kura apstrādā vai uzglabā datus)darbojas uz koda pamata. Lai šo kodu izveidotu ir jābūt specifiskām zināšanāmun prasmēm. Jau kādu laiku tiek teikts, ka uzņēmumi nespēj nodrošinātnepieciešamo darbinieku skaitu IT jomā, jo ir nepietiekams skaits IT nozarēsstudējošo. Lai šo situāciju uzlabotu, dažreiz uzņēmumi ir gatavi pilnībāapmācīt cilvēkus un organizē bootcampus - apmācības, kuros konkrētā laikāsniedz darbam nepieciešamās zināšanas. Bootcampi parasti tiek aktīvi reklamēti.

Vai zinot tikai pamatlietas ir iespējams iegūtdarbu IT jomā?

Nereti uzņēmumi darbā pieņem arī “jaunākosprogrammētājus”, sagaidot, ka viņi spēs izdarīt pamatlietas. No šiemdarbiniekiem sagaida, ka viņi aktīvi pilnveidos savas zināšanas un darbuuzsākot tiek nodrošināts arī mentors, kurš palīdz nodrošināt šo procesu.

IT ir ļoti plaša nozare un tā sastāv no vairākāmprofesijām. Ir profesijas, kur pietiek ar pamata zināšanām programmēšanā, betir nepieciešamas specifiskas zināšanas citās jomās, piemēram, datubāžuadministratori, programmatūras kvalitātes nodrošināšanas inženieris, programmatūrastestētājs, datorsistēmu inženieris, datorsistēmu analītiķis, IT projektuvadītājs, programmatūras atbalsta speciālists, produkta attīstības speciālists.