Ko dara programmētājs?

Ko dara programmētājs?

Galvenos darba uzdevumus var iedalīt divos veidos -sapulcēs un strādāšanā pie konkrēta uzdevuma. Ir vairāku veidu sapulces - sākotar komandas, līdz visa uzņēmuma sapulcēm.

Komandas sapulcēs parasti tiek noskaidrots pie kā tiekstrādāts, ko plāno darīt un vai ir kādas grūtības. Katrā komandā un uzņēmumāvar atšķirties sapulču daudzums. Dažām komandām tās var būt katru dienu, citāmretāk. 

Strādāšana pie konkrēta uzdevuma arī var būt ļoti dažāda.Vispirms saņemot uzdevumu ir jābūt skaidram, kas rezultātā ir vajadzīgs. Nevienmēr tas ir uzreiz skaidrs un iespējams ir nepieciešamas sarunas arkolēģiem. Bieži vien nākas veikt uzdevumu par ko īsti nav zināšanu. Šajāgadījumā pirms sākt aktīvi rakstīt kodu, ir jāgūst priekšstats un zināšanas parto, kā veikt uzdevumu. Var nākties gan lasīt dokumentāciju, gan kārtīgi izpētītesošo koda loģiku, lai saprastu, kas tur notiek un kur tieši ir jāveicizmaiņas. Nav noteikts, cik ilgi šis process var aizņemt, bet ja irnepieciešamība, tas var prasīt vairākas dienas. Pēc tam, kad ir iegūtanepieciešamā informācija, notiek koda rakstīšana. Ir uzdevumi, kur ir tikaijānomaina teksta krāsa, tas nozīmē, ka būs nelielas izmaiņas kodā. Var būt, kair jāpievieno jauna funkcionalitāte, kas ietver sevī jaunu sadaļu mājaslapā ardažādu datu ievadi un apstrādi. Tad nāksies rakstīt daudz vairāk koda. Kods varbūt gan priekš jaunās funkcionalitātes, gan arī priekš loģikas testēšanas.Programmētājam ir jāpārliecinās, ka viņš nav “salauzis” citu funkcionalitāti unjaunā funkcionalitāte strādā kā plānots.

Ar laiku programmētājam būs vairāk zināšanu un pieredzes.Tad arī nāks klāt jauni darba pienākumi. Bieži vien tie ir citu cilvēkurakstītā koda pārbaudīšana un ieteikumu sniegšana, palīdzēšana jaunākiemprogrammētājiem. Var būt nepieciešams arī plānot un sniegt tehniskosrisinājumus jaunas funkcionalitātes izstrādei, kā arī palīdzēt ar paša projektaarhitektūru. Jo lielāka pieredze programmētājam, jo vairāk ir jākomunicē arkolēģiem un vairāk jārūpējas par paša projekta arhitektūru un esošā kodakvalitāti.