Ko dara programmētājs?

Ko dara programmētājs?

Programmētāja galvenos darba uzdevumus var iedalīt divos veidos - sapulcēs un programmēšanā. Ir vairāku veidu sapulces - sākot ar komandas, līdz visa uzņēmuma sapulcēm.

Komandas sapulcēs parasti tiek noskaidrots pie kā tiek strādāts, ko plāno darīt, un vai ir kādas grūtības. Katrā komandā un uzņēmumā var atšķirties sapulču daudzums. Dažām komandām tās var būt katru dienu, citām retāk. 

Programmēšana arī var būt ļoti dažāda.Vispirms saņemot uzdevumu ir jābūt skaidram, kas rezultātā ir vajadzīgs. Nevienmēr tas ir uzreiz skaidrs un iespējams ir nepieciešamas pārrunas ar kolēģiem. Bieži vien nākas veikt uzdevumus, par ko īsti nav zināšanu. Šajā gadījumā pirms sākt aktīvi rakstīt kodu, ir jāgūst priekšstats un zināšanas par to, kā veikt uzdevumu. Var nākties gan lasīt dokumentāciju, gan kārtīgi izpētīt esošo koda loģiku, lai saprastu, kas tur notiek un kur tieši ir jāveic izmaiņas. Nav noteikts, cik ilgi šis process var aizņemt, bet ja ir nepieciešamība, tas var prasīt vairākas dienas. Pēc tam, kad ir iegūta nepieciešamā informācija, notiek koda rakstīšana. Ir uzdevumi, kur tikai jānomaina teksta krāsa, tas nozīmē, ka būs nelielas izmaiņas kodā. Var būt, ka ir jāpievieno jauna funkcionalitāte, kas ietver sevī jaunu sadaļu mājaslapā ar dažādu datu ievadi un apstrādi. Tad nāksies rakstīt daudz vairāk koda. Kods varbūt gan priekš jaunās funkcionalitātes, gan arī priekš loģikas testēšanas. Programmētājam ir jāpārliecinās, ka viņš nav “salauzis” citu funkcionalitāti un jaunā funkcionalitāte strādā kā plānots.

Ar laiku programmētājam būs vairāk zināšanu un pieredzes. Tad arī nāks klāt jauni darba pienākumi. Bieži vien tie ir citu cilvēku rakstītā koda pārbaudīšana un ieteikumu sniegšana, palīdzēšana jaunākiem programmētājiem. Var būt nepieciešams arī plānot un sniegt tehniskos risinājumus jaunas funkcionalitātes izstrādei, kā arī palīdzēt ar paša projekta arhitektūru. Jo lielāka pieredze programmētājam, jo vairāk ir jākomunicē ar kolēģiem un vairāk jārūpējas par paša projekta arhitektūru un esošā koda kvalitāti.