Programmas bez kurām programmētāji nevar iztikt

Programmas bez kurām programmētāji nevar iztikt

Pati svarīgākā programmētāju programma ir koda redaktors (code editor). Tas tiek izmantots, lai rakstītu kodu un atvieglotu programmēšanas procesu. Piemēram, kodam tiek piešķirtas krāsas atkarībā no koda sintakses. Tā pat koda redaktors palīdz mums saprast vai mēs esam pieļāvuši kādu kļūdu jau rakstot kodu. Tas arī sniedz mums ieteikumus par pieejamajām metodēm, ko mēs varētu izmantot. Ir pieejami vairāki koda redaktori, piemēram, Visual Studio Code vai Atom. Ne vienmēr programmējot pietiek tikai ar koda redaktoriem, bieži vien vajag gan kodu rakstīt, gan to arī kompilēt un meklēt kļūdas (debug). Programmu, kas spēj nodrošināt gan šo, gan arī papildus funkcionalitāti sauc par integrētu izstrādes vidi (IDE - integrated development environment). Piemēram, ja mēs kodu rakstīsim izmantojot HTML, CSS un JavasScript, mums pietiks ar koda redaktoru. Ja mēs izstrādāsim liela apjoma projektu, kas sastāvēs gan no frontend, gan no backend daļas vai mobilo aplikāciju, tad IDE visbiežāk būs piemērotākā izvēle. Integrētās izstrādes vides piemēri ir Visual Studio, WebStorm, PyCharm vai Android Studio.

Atkarībā no programmētāja interesēm vai projekta specifikācijām, var nākties izmantot papildus programmas, piemēram, lai pārvaldītu datu bāzes. Tad par palīgu var izmantot Microsoft SQL Server, Postgre SQL vai My SQL. Ja tiek izstrādāti un izmantoti lietojumprogrammu interfeisi (API - Application Programming Interface), noderīga programma ir Postam, kurā var pārbaudīt HTTP pieprasījumus. Arī interneta pārlūkprogrammas, piemēram, Google Chrome vai Firefox, un tur pieejamie rīki (developer tools) tiek izmantoti.

Zem programmētāju programmas nosaukuma var slēpties arī papildus instrumenti, kurus programmētāji regulāri izmanto, bet tos īsti nesauc par programmām. Piemēram, bieži izmantota platforma un serviss - GitHub. Tas tiek izmantots, lai glabātu, dalītos un pārvaldītu kodu. Noderīga platforma priekš aplikāciju izstrādes, piegādes un uzturēšanas ir Docker. Ar tā palīdzību, programmas tiek sapakotas konteineros un tām tiek nodrošināts viss, lai veiksmīgi spētu darboties. AWS un Azure - mākoņdatošanas platformas (cloud computing platforms). Versiju kontroles sistēma - Git. Ir arī pakešu pārvaldnieki (package managers), piemēram, npm vai pip.

Izstrādājot kādu projektu, nepietiks tikai ar vienu programmu, vajadzēs izmantot dažādus papildus rīkus un platformas, lai nodrošinātu programmas veiksmīgu izstrādi un uzturēšanu.