Kā efektīvi sadarboties programmēšanas projektā?

Kā efektīvi sadarboties programmēšanas projektā?

Programmētāji reti strādā vieni paši. Parasti viņi strādā pie projektiem, kas prasa sadarbību ar citiem programmētājiem un speciālistiem. Šī sadarbība ir svarīga, lai projekts būtu veiksmīgs. No programmētāja skatu punkta, sadarbību var iedalīt divās daļās.

Sadarbība ar citiem programmētājiem

Programmēšanas projektos ir svarīgi izvēlēties pareizās tehnoloģijas to izstrādei. Tas pats arī attiecas uz sadarbību. Mēs vēlamies, lai programmētāji var pārbaudīt viens otra kodu. Tas nozīmē, ka versiju kontroles sistēma ir nepieciešama. Tā nodrošinās, ka mēs varam redzēt cita programmētāja kodu uzreiz, kad viņš ir to publicējis. Tā pat ir svarīgi, lai publicētajam kodam mēs varam pievienot klāt ieteikumus un uzlabojums, ja tas ir nepieciešams. Programmētājiem iekš viena projekta, būtu jābūt arī skaidram par prasībām attiecībā uz kodu. Piemēram, kādus nosaukums izvēlas, deklarējot mainīgos un metodes un kādus dizaina paternus ir vēlams izmantot projekta. Veiksmīgu sadarbību veicinātu arī līdzīgu pamatzināšanu esamība par projektu un šeit varētu būt noderīga dokumentācija par kodu. Piemēram, resursi, kuri izskaidro projekta uzbūvi, galvenās projekta daļas un citas būtiskas lietas priekš programmētājiem.

Sadarbība ar citiem speciālistiem

Programmētājiem bieži ir jāsadarbojas ar citiem speciālistiem, piemēram, projekta vadītāju, dizaineriem un testētājiem. Veiksmīgu sadarbību projektā var veicināt, piekopjot noteiktu projekta metodoloģiju, piemēram “agile”. Kolēģi regulāri tiek informēti par progresu un informēti par prioritātē. Būtiski ir arī pasniegt informāciju kolēģiem pēc iespējams saprotamāka veidā. Piemēram, atbildīgi par projektu sagatavo detalizētu uzdevuma aprakstu priekš programmētājiem. Dizaineri sagatavo informāciju tā, lai programmētājiem to ir viegli pārvērst kodā. Piemēram informācija par krāsām, izmēriem, animācijas un ikonas, kuras ir viegli pievienot konkrētajam projektam. Programmētāji informē testētājus par to, ka produkts ir gatavs testēšanai un pārliecinās, ka ir zināms, kas ir jātestē un kas ir ticis mainīts. Ir svarīgi, lai programmētāji spētu citiem speciālistiem sniegt skaidru un saprotamu informāciju par savu darbu. Tas nozīmē, ka ir jāpievērš uzmanība tam, lai izmantotu vienkāršu valodu un izvairītos no tehniska žargona.

Veiksmīgas sadarbības atslēga programmēšanas projektos ir pareizi izvēlēti komunikācijas rīki un metodes, atvērta un regulāra komunikācija, kā arī dokumentācija.