Vai pabeidzot Ievadkursus, mācībās Intensīvajos kursos var startēt arī vēlāk, piemēram, pēc 1-2 mēnešiem?

Jā, protams! Bet tādā gadījumā, lai pārbaudītu, ka neesi paspējis visu aizmirst, pirms mācību uzsākšanas nāksies vēlreiz iziet atlases procesu.