Kādā valodā notiek apmācības?

Mācības notiek latviešu valodā, taču visi mācību materiāli ir angliski.