Programmētāju aptauja

20.10.2021

Programmētāju aptauja

Aptaujas dalībnieki

Programmēšanas skola Codelex veica pētījumu par programmētāju darbu un darba vidi, aptaujājot vairāk kā 150 programmētājus no dažādiem uzņēmumiem ar dažādām pieredzēm, jāpiebilst, ka 58 no respondentiem ir Codelex absolventi. Veidojot respondentu profilu, ir vērts pieminēt, ka ceturtdaļa strādā par programmētājiem jau ilgāk kā 10 gadus un lielākajai daļai patīk programmēt.

Programmētjāu pieredze Latvijā

Lielākajai daļai respondentu ir iegūta augstākā izglītība, bet  20% no visiem atbilžu sniedzējiem ir tikai vidējā izglītība. Nedaudz vairāk kā 70% no augstākās izglītības ieguvušajiem atzīst, ka savas zināšanas programmēšanā ieguvuši pašmācību ceļā ar Online kursu palīdzību vai izmācījušies Codelex. Šie cilvēki arī iesaka mācīties vai nu Codelex vai pašmācību ceļā iet cauri dažādiem online kursiem. Pie šī ir svarīgi pieminēt, ka augstākā izglītība IT sfērā ir 35%, bet programmēt universitātē ir iemācījušies tikai 13%. Ņemot vērā šīs atbildes, varbūt būtu jāsāk aktualizēt IT izglītības kvalitāte Latvijā!?

Programmētāju izglītības līmenis

Kā Tu apguvi programmēšanu?

Gandrīz puse no šiem cilvēkiem savā pirmajā karjeras gadā strādājot veltīja laiku ārpus darba, lai papildus mācītos, attīstītu sevi un ātrāk varētu iegūt izaugsmes iespējas.

Gandrīz divas trešdaļas no respondentiem pārzina 2 vai vairāk programmēšanas valodas, ir pat cilvēki, kuri zina 5 valodas. Tiek uzskatīts, ka Java un JavaScript/ Typescript ir primārās programmēšanas valodas. Tās arī visvairāk tiek izmantotas uzņēmumos. Protams, ir vēl pāris uzņēmumi, kuri darbojas ar senākām valodām kā piemēram Pascal, kā arī Latvijā ir daži uzņēmumi, kuri darbojas ar Ruby. Gandrīz visi savos uzņēmumos izmanto GIT vai kādu citu versiju kontroles sistēmu.

Unit testu rakstīšana ir ļoti svarīga programmētāja darba sastāvdaļa, bet gandrīz ceturtdaļa no visiem respondentiem tos neraksta. Tas varētu nozīmēt to, ka vai nu uzņēmumā ir testētāji uz kuriem noveļ visu atbildību vai arī kods vispār netiek testēts. Līdz ar to koda kvalitāte varētu būt krietni mazāka, kā arī programmētāja efektivitāte zemāka nekā cilvēkiem ar tādu pašu programmētāja pieredzi un zināšanām. Bet gandrīz visi atzīst, ka par programmatūras kvalitāti atbildīgs ir programmētājs.

Darba vide

Lielākā daļa programmētāju jūtās novērtēti savās darba vietās un ir pat daļa, kas uzskata, ka papildus labumi darba vietās nav nepieciešami, tomēr ir daļa, kuri šos labumus uzskata par ļoti būtisku darba sastāvdaļu. Interesanti ir tas, ka tiem, kuriem ir svarīgi labumi darba vietās, saņem mazākas algas kā citi ar tikpat lielu pieredzi (protams jāpiebilst, ka šis ir vairākumā gadījumu, nevis visos gadījumos).

Programmētāju labumi

Skatoties uz uzņēmumiem un to darbību, var secināt, ka lielākā daļa no uzņēmumiem ir starptautiski. Vadoties pēc aptaujas, tikai 20% no uzņēmumiem ir lokāli un strādā uz vietējo tirgu. Bet, ņemot vērā globalizāciju, tas ir normāli, ka lielākā daļa uzņēmumu strādā uz citām valstīm, jo tā tiek paplašinātas uzņēmuma izaugsmes iespējas. 26% jeb ceturtdaļa no respondentiem strādā mazos uzņēmumos, kur ir mazāk par 10 darbiniekiem IT departamentā, savukārt trešdaļa no visiem strādā lielos uzņēmumos, kur ir vairāk kā 100 IT speciālistu. Ļoti interesanti ir tas, ka starptautiskos mazos uzņēmumos, kur ir mazāk par 10 IT cilvēkiem un kuriem netiek atļauts strādāt no mājām, darbinieki nejūtas novērtēti. Šī grupa sastāda lielāko daļu no respondentiem, kas atzīmēja, ka nejūtas novērtēti savās darba vietās. 

Runājot par pozitīviem rādītājiem, lielākā daļa no uzņēmumiem ir starptautiski un viņi atļauj cilvēkiem strādāt no mājām. Šajos uzņēmumos arī lielākoties nav svarīga izglītība IT jomā, bet ir svarīgas zināšanas un pieredze. Šajos uzņēmumos cilvēki jūtās novērtēti.

Vai programmētāji jūtas novērtēti?

Iepriekš jau nedaudz tika pieminēts darbs no mājām un, mūsuprāt, tas ir ikvienam zināms mīts: cik tas ir neefektīvs un uzņēmumi nelabprāt pieļauj šādu lietu. Runājot par IT nozari un programmētāju darbu, tā ir ļoti normāla darba prakse. 90% no visiem respondentiem atbildēja, ka viņiem ir iespēja strādāt no mājām. Protams, katrs var izvēlēties, vai strādāt no mājām vai ofisa, bet uzņēmumi ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši. Viņu galvenais nosacījums ir, lai darbi ir izdarīti, pēc tam kā un kur tas tiek panākts, viņiem pat īsti nav svarīgs. Tas pats ir ar izglītību: ļoti daudziem darba devējiem nav svarīga sava darbinieka izglītība. Darba devējs daudz vairāk novērtēs reālās zināšanas un viņa personību. 

Bieži saņemam jautājumus - cik svarīga darba devējam ir programmētāja izglītība? Pēc aptaujas tikai vienam no pieciem darba devējiem tas ir svarīgi.

Programmētāju izlītības nozīme

Atalgojums

Ja kāds kādreiz jautā, vai Latvijā programmētājam ir iespējams sasniegt 10’000 eiro algas slieksni, mūsu aptaujā pierādās, ka tas ir iespējams. Un mums bija vairāk kā viena atbilde par algu virs 10’000 eiro. Kas tad ir šie pelnošākie programmētāji mūsu anketā? Tie ir Java programmētāji ar 10+ gadu pieredzi. Jāpiemin, ka tie ir izņēmuma gadījumi un lielākoties ir nepieciešamas ļoti spēcīgas zināšanas, labas komunikācijas prasmes un bieži vien arī vadības prasmes.

Bet, skatoties nozari kopumā, 90%+ no visiem respondentiem pelna vismaz 1000 eiro mēnesī. Salīdzinot cilvēkus, kuri mācījušies Codelex vai apguvuši programmēšanu uzņēmumu Bootcamp vai kādā citā programmēšanas iestādē: Codelex absolventi lielākoties pelna vairāk nekā cilvēki no citām mācību iestādēm, tai skaitā no augstskolām, vai ar uzņēmumu bootcamp zināšanām. Pietam ir cilvēki, kas izmācījušies bootcamp vai universitātē, pat savā 2.darba gadā nepelna 1000 eiro.

Programmētāju alga

Esam saņēmuši jautājumus no cilvēkiem, kas sāk savas pirmās gaitas nozarē: uz kādu amata nosaukumu man iet, lai pelnītu vairāk? Gan anketā, gan pēc mūsu pieredzes varam teikt, ka programmētājiem pozīcijas nosaukums nav ļoti svarīgs. Labs darba devējs novērtēs savu darbinieku, neatkarīgi no viņa amata nosaukuma. 

Darbinieka Top 3 izvēloties darba devēju ir atalgojums, koda kvalitāte un vadības attieksme.

Programmētāju vērtības

Secinājumi

Darba tirgus pasaulē strauji mainās, arī Latvijā ienāk globālās tendences un attiecībā ar IT sfēru diploms, it īpaši no Latvijas izglītības iestādēm, kļūst arvien mazsvarīgāks. IT speciālisti tiecās ne tikai uz lielāku atalgojumu bet arī uz darba vidi sev apkārt un attīstību.

Jūtamies novērtēti, jo vairāk kā puse no IT speciālistiem kā pareizo ceļu uz programmēšanu iesaka Codelex un tam seko mācības pašmācības ceļā, universitāte un tikai pēc tā mācības uzņēmumu bootcamp vai kādā no mainām naudu pret sertifikātu uz A4 lapas.

Ieteikumi, lai kļūtu par programmētāju


Cerams, ka šīs anketas rezultāti Tev palīdzēja saprast reālo Latvijas situāciju IT nozarē. Ja interesē situācija pasaulē, varat iepazīties ar ļoti interesantiem aptaujas rezultātiem, kurus veidoja StackOverflow lietotāju atbildes.