Kas ir Open Source?

16.11.2023

Kas ir Open Source?

Runājot par programmēšanu, bieži vien var sastapt terminu "open source", ko latviski var tulkot kā atvērtais pirmkods, piemēram atvērtā pirmkoda programmatūra. Tā ir programmatūru, kuras kods ir publiski pieejams ikvienam.

Pie atvērtā koda projektiem pieder tādas pazīstamas sistēmas kā Linux operētājsistēma, Apache tīmekļa serveris, Mozilla Firefox interneta pārlūks un LibreOffice birojs. Arī tehnoloģiju milži kā Meta un Google piedāvā savus open source projektus, piemēram, Meta ir izstrādājis lietotāja saskarnes veidošanas bibliotēku React, bet Google ir zināms ar Android operētājsistēmu, Angular, Chromium un citiem.

Šādu projektu vērtība slēpjas to atvērtībā un kopējā potenciālā. Tā kā ikviens var brīvi piekļūt programmatūras kodam, veikt izmaiņas un dalīties ar uzlabojumiem, tiek veicināta plaša un dažāda speciālistu līdzdalība. Šī pieejamība ļauj projektam ātrāk attīstīties un identificēt problēmas, nodrošināt jaunu funkciju izstrādi un cieši sekot līdzi lietotāju vajadzībām. Šādiem projektiem ir lielāks potenciāls būt populārākiem nekā līdzvērtīgai programmatūrai, kuras kods nav brīvi pieejams. Tā pat open source nodrošina iespēju izmantot augstas kvalitātes rīkus bez maksas.

Open source projektos valda ideja, ka kopīgiem spēkiem iespējams radīt kaut ko labāku un efektīvāku nekā strādājot izolēti. Mums, kā lietotājiem un izstrādātājiem, ir dota iespēja aktīvi iesaistīties tehnoloģiskajā progresā. Tas rada vidi, kuras pamatā ir inovācijas un zināšanu apmaiņa.

Dalība open source projektos ir lieliska iespēja papildināt zināšanas un uzlabot prasmes, ko varbūt nevar pilnībā attīstīt darbā. Tā pat tas var būt arī palīgs savas pirmās pieredzes veidošanā. Mēs varam gūt ieskatu kā notiek darbs pie projekta izveides, nepilnību atrašanas un to novēršanas. Internetā ir pieejami vairāki pamācoši resursi kā iesaistīties šādos projektos pat ja tev īsti nav pieredzes, bet to vēlies veidot.

Lai atrastu open source projektus, varat apmeklēt tehnoloģiju uzņēmumu mājaslapas, piemēram, Meta (https://opensource.fb.com/) vai Google (https://opensource.google/). Kodu glabāšanas platformas kā GitHub (https://github.com/open-source), Bitbucket (https://atlassian.bitbucket.io/) un citas.