Codelex mācību
programma Next

Pēc četru gadu darba un nu jau vairāk nekā 300 sagatavotiem IKT speciālistiem, Codelex komanda plāno startēt ar jaunu projektu, lai IKT nozarei pievērstu vēl vairāk un vēl labāk sagatavotus jaunos censoņus.

Codelex komandas bagāžā ir apjomīgas zināšanas un pieredze, kas sievietēm, vīriešiem, tikko pilngadību sasniegušiem jauniešiem un 50+ gadus pieredzes bagātiem entuziastiem ar un bez darba pieredzes, ļauj apgūt programmēšanu 4-6 mēnešu laikā un atrast savu pirmo darbu programmēšanā dažādos pašmāju un ārzemju uzņēmumos.

Izziņojam jaunu mācību programmu “Codelex Next” - projektos un grupu darbā bāzētas mācības profesionālu mentoru pavadībā.

Sāc tagad

Kā darbosies jaunā programma?

Programma laika izteiksmē būs garāka nekā esošais Intensīvais kurss. Mācības tiks organizētas divās plūsmās un to galvenā atšķirība būs mācību ilgums. Intensīvajā režīmā mācības norisināsies ~9-12 mēnešus, taču atvieglotajā režīmā, kas kursus ļaus apvienot ar darbu vai citām lietām, mācības paredzētas ~12-18 mēnešu garumā. Galvenais mācību programmas uzsvars ir projektos un grupu darbā bāzēta pašmācība, sekojot profesionālu mentoru sastādītam plānam un ~2x nedēļā tiekoties tiešsaistē.

Ko tas īsti nozīmē? Pēc programmēšanas pamatu apguves audzēkņiem būs brīva izvēle, kādā virzienā sevi padziļinātāk attīstīt - tā var būt datorspēļu izstrāde ar Unity, datu analīze, kiberdrošība un citas jomas. Profesionālu mentoru pieejamība un motivētu grupas biedru atbalsts - kas var būt vēl labāks veids, kā mācīties?

Vai tiešām ir nepieciešama vēl viena IT mācību programma?

Jā un nē. IT profesionāļu trūkums darba tirgū joprojām ir milzīgs, bet pretēji mītiem - trūkums galvenokārt attiecās uz IT profesionāļiem ar esošu darba pieredzi. Diemžēl vairumā gadījumu uzņēmumi, kuri sūdzās par profesionāļu trūkumu, nav spējīgi uzņemt savā komandā cilvēku bez pieredzes un nav spējīgi konkurēt atalgojuma ziņā ar citiem uzņēmumiem, izskatot speciālistu ar pieredzi.

Kaut arī esam ļoti lepni par 300+ strādājošiem audzēkņiem un neskaitāmām pozitīvām atsauksmēm no darba devējiem, ir skaidrs, ka esam spējīgi dot IKT nozarei vēl vairāk.

Lai to spētu kvalitatīvi izdarīt, mācību programmai ir jābūt vēl pievilcīgākai, pieejamākai un tās audzēkņiem darba tirgū jākļūst vēl pieprasītākiem:

  • Augstāks ienākumu slieksnis, no kura ir jāveic mācību maksa un mazāks ikmēneša mācību maksas apmērs.
  • Iespēja mācības apvienot ar darbu, pagarinot mācību periodu.

Kāda ir mācību maksa?

Jau no pirmās dienas Codelex mācību maksas modelis ir bijis vērsts uz ilgtspējīgu darbību - audzēknis maksā par mācībām tikai tad, kad ir uzsācis darbu kā IKT speciālists un pēc nodokļu nomaksas saņem vismaz 1000 EUR ikmēneša atalgojumu. Šāds apmaksas modelis ir ļāvis mums katru gadu audzēt to absolventu skaitu, kuri saņem darba piedāvājumu - tie bija aptuveni 150 audzēkņi 2022. gadā.

Daļai audzēkņu mācības sedz darba devēji, veicot pilnu vai daļēju apmaksu neilgi pēc mācību beigām, kā arī audzēkņiem ir iespēja saņemt nodokļu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem.

Codelex Next apmaksas modelis ir līdzīgs jau esošajam - pēc darba iegūšanas, audzēknis maksā 7.5% no sava ikmēneša neto atalgojuma, kas ir vismaz 1500 EUR pēc nodokļu nomaksas 36 mēnešu garumā. Taču uzsvars tiks likts uz lielāku uzņēmumu iesaisti un pievilcīgākiem nosacījumiem, kur uzņēmums pats ir ieinteresēts segt audzēkņa mācību maksu.

Ņemot vērā, ka vidējais atalgojums Latvijā ir krietni zemāks par 1500 EUR mēnesī, ceram “aizsniegt” arī tos kandidātus, kuri dēļ iespējama atalgojuma krituma līdz šim nav varējuši pārkvalificēties  uz IT nozari.

Ar ko tā atšķirsies no esošā Intensīvā kursa?

Codelex Intensīvais kurss darbojas un turpināsies darboties kā ātrais ceļš, lai tiktu līdz savam pirmajam darba piedāvājumam IT nozarē, neatkarīgi no iepriekšējā sagatavotības līmeņa. Šobrīd Intensīvajā kursā vairumā gadījumu audzēkņi netiek uzņemti, jo vēlas mācības apvienot ar darbu. Un, ejot maksimāli īsāko mācību procesa ceļu, mēs neesam spējīgi audzēkņiem dot pietiekoši daudz zināšanu, lai spētu aizsniegt vēl vairāk darba devējus un potenciālās vakances.

Codelex Next programma būs veiksmīgi sasniegusi mērķi, ja tiks izpildīts vismaz viens no kritērijiem:

  • Audzēknis pēc mācībām uzsāks labi atalgotu darbu IT nozarē (vairumā gadījumu audzēknim saņemot vismaz 1500 EUR atalgojumu. Vēršam uzmanību, ka darba tirgus ir sezonāls un to ietekmē arī ekonomiskie un citi globālie procesi.)
  • Audzēknis pēc mācībām ir spējīgs dibināt IT izstrādes uzņēmumu, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu vai izstrādā savu produktu.

Pašvadīta un uz projektiem bāzēta mācīšanās pavērs plašākas durvis ne tikai jaunajiem programmētājiem, bet  arī darba devējiem. Ja līdz šim tādi virzieni kā mobilo lietotņu, datorspēļu izstrāde, datu analītika un mašīnmācīšanās Codelex kursos netika mācīti, (bet daļa absolventu tāpat saņēma darba piedāvājumus šajās jomās) tagad audzēkņiem būs iespēja izvēlēties, kurā virzienā specializēties. Šobrīd darba devēja centieni piesaistīt, piemēram, mobilo lietotņu izstrādātāju ir apgrūtināti, jo Latvijā šādu speciālistu ir ļoti maz, un bieži vien pieņemt darbā programmētāju un apmācīt to praksē ir lētāk nekā netikt pie darbinieka nemaz. Pateicoties uz projektu bāzētam mācīšanās modelim, ticam, ka spēsim sagatavot jaunos speciālistus arī šaurākās nozarēs, tādā veidā aizpildot visas darba tirgū pieejamās vakances un stiprinot IKT nozari kopumā.

Klātienē vai attālināti?

Pandēmija un mājsēde pierādīja, ka kvalitatīvi mācīties ir iespējams arī pilnībā attālināti - daži audzēkņi mācījās attālināti, piedalījās attālinātās darba intervijās un arī šobrīd strādā attālināti. Tomēr ir skaidrs, ka klātienes saskarsme un neformālas sarunas ir svarīga mācību sastāvdaļa. Tāpēc Codelex Next apmācības notiks attālināti, taču katru mēnesi vismaz 2 nedēļas nogalēs tiks plānotas tikšanās klātienē, kas ļaus vienam otru labāk iepazīt un strādāt komandās klātienē.

Aiziet! Kad sākam?

Šobrīd par Codelex Next programmas startu ir iezīmēta vasaras sezonas nogale. Līdz tam - piesakies Codelex bezmaksas Ievadkursam, jo tas arī turpmāk kalpos kā daļa no atlases procesa.

Sāc tagad