Kas ir personalizēts mācību grafiks?

Tā ir iespēja izvēlēties, ko un kādā secībā individuāli, vai kopā ar grupas biedriem darīt iekļaujoties termiņo, līdz ar to ir iespēja pašiem izvēlēties savu uzdevumu izpildes grafiku.