Kas ir mācības bez pasniedzējiem?

Reizi nedēļā audzēkņu darbam pievienojas mentors un sniedz palīdzību. Mācības notiek savas grupas ietvaros, katram dalībnielam pildot savus uzdevumus konkrētā projektā - praksē bāzētas apmācības.